Univerzitet MB

Međunarodna naučna konferencija Ekonomija i socijalni razvoj: Era globalnih kriza (Economic and Social Development: Era of Global Crises).

Vreme i mesto realizacije:

18 i 19.05.2023. godine u Beogradu, Teodora Drajzera 27.

Partneri u organizaciji:
- Poslovni i pravni fakultet, Univerziteta MB u Beogradu,
- Fakultet za menadžment Univerziteta u Varšavi,
- Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka prodaje - Univerzitet Muhamed V u Rabatu i
- Politehnika Međimurje u Čakovcu.

 

Vidi više

75. Međunarodna naučna konferencija ESD 2021 - Univerzitet MB

75th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Univerzitet MB

 

Dana  02.12.2021. godine na Univerzitetu MB realizovana je 75. Međunarodna ESD Konferencija 2021 (75th International Scientific Conference on Economic and Social Development) (https://www.esd-conference.com/conference/81).

 

Organizatori 75. Međunarodne ESD konferencije su :

- Poslovni i pravni fakultet, Univerziteta MB  u Beogradu
- Agencija za razvoj i preduzetništvo Varaždin;
Univerzitet Sever, - Fakultet za menadžment, Univerzitet u Varšavi;
- Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka - Univerzitet Muhamed V u Rabatu;
- Politehnika Međimurje u Čakovcu.

 

Teme konferencije možete videti na linku Univerziteta MB: https://mbuniverzitet.edu.rs/

https://www.esd-conference.com/conference/81 

 

Prilog: Agenda Međunarodne naučne konferencije ESD 2021

esd Conference - Belgrade 2021 Book of Abstracts is available at: Book_of_Abstracts
esd Conference - Belgrade 2021 Book of Proceedings is available at: Book_of_Proceedings
All books are permanently available at: Past Conferences

Certificates of attendance will be sent during the day and tomorrow.

International Scientific Conference
Economic and Social Development
Mario Vrazic
email: mvrazic@esd-conference.com
web: https://www.esd-conference.com
web: https://www.jesd-online.com
gsm: +385 91 6197896

esd Conference is gold partner with INOMICS

Velikan srpskog slikarstva - Ponos Akademije klasičnog slikarstva i Univerziteta MB (vidi više)

,,Na ponos Univerziteta MB i Akademije klasičnog slikarstva dekan AKS akademski slikar redovni profesor mr Dragan Martinović primio je Vukovu nagradu iz oblasti kulture. Vukovu nagradu od 1964. godine dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za posebne rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Naš dekan akademski slikar poreklom iz Mačve, Dragan Martinović je jedan od dobitnika ove prestižne nagrade za 2019. godinu. Životni put našeg profesora, stvaralački talenat i posvećenost likovnoj umetnosti su za primer sadašnjim i budućim generacijama".
 
Rektor Univerziteta MB, redovni profesor dr Dušan Regodić
 
Vidi više: 

Dana 18.05.2023. godine u vremenu od 09.00 do 17.00 na Univerzitetu MB, Poslovni i pravi fakultet je realizovana 96. Međunarodna ESD Konferencija 2023 (International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Era of Global Crises"). Na konferenciji je izloženo 43 rada uz učešće 106 autora i koautora. (Vidi više)

Konferencija je bila fokusirana na aktuelne globalne izazove i njihove posledice koje ostavljaju na nacionalne ekonomije, poslovni, javni, pravni, bezbednosni, ekološki, tehnološki i druge sektore društva, s težištem na sledećim temama:

Nacionalne ekonomije između liberalizacije i intervencije; IT podrška tokom zdravstvenih i ekonomskih previranja; Savremene tendencije u privredi i menadžmentu turizma; Ekonomski uticaj na društveni razvoj i demokratiju; Pravni okvir privrednog i društvenog razvoja; Izazovi upravljanja u svetu nakon pandemije; Međunarodna i lokalna tržišta kapitala; Globalizacija i izazovi savremenog sveta; Savremena privreda i globalizacija; Preduzeće u turbulentnom okruženju; Obrazovanje i upravljanje znanjem; Ka modernoj ekonomiji blagostanja; IKT podrška poslovnim aktivnostima; Upravljanje ljudskim kapitalom; Pravno okruženje poslovanja. i Izgradnja otporne organizacije.

 

Plenarno predavanje su realizovali uvaženi profesori:

 1. Yossi Yagil, Professor of finance, Vise President Western Galilee Academic College, Israel- na temu: Home Bias in a Global Context.
 2. Douglas Rhein, Mahidol University International College, Thailand  na temu: The End of the Expatriate.

U uvodnom izlaganju su se obratili profesorka dr Živanka Miladinović-Bogavac u ime vlasnika, član programskog i organizacionog odbora ESD konferencije profesor dr Igor Pihir iz Agencije za razvoj i preduzetništvo Varaždin i redovni professor dr Dušan Regodić, dipl. inž. Ispred programskog i organizacionog odbora Univerziteta MB. 

 

Organizatori 96. Međunarodne ESD konferencije su:

1. Univerzitet MB Poslovni i pravni fakultet, Beograd.
2. Univerzitet Sever, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Varšavi;
3. Univerzitet Muhamed V u Rabatu; Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka
4. ENCGT - Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger/ Abdelmalek Essaadi University
5. Politehnika Međimurje u Čakovcu.
6. Agencija za razvoj i preduzetništvo Varaždin;

 

Program konferencije se može videti na linku Univerziteta MB:

Program_esdBelgradeMB_2023 (mbuniverzitet.edu.rs).


Posle završetka konferencije vlasnik Univerziteta MB je organizovao svečani ručak i druženje svih učesnika u predivnom ambijentu restorana Franš, jednog od najeminentnijih restorana u Beogradu.

 

Poziv - 96. Međunarodna ESD Konferencija 2023 (International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Era of Global Crises") (Vidi više)

Dana  18.05.2023. godine u vremenu od 09.00 do 17.00 na Univerzitetu MB, Poslovni i pravi fakultet  će se realizovati 96. Međunarodna ESD Konferencija 2023 (International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Era of Global Crises").

Mesto realizacije: prostor Univerziteta MB, ulica Teodora Drajzera 27, 11000 Beograd, Srbija.

Organizatori 96. Međunarodne ESD konferencije su :

 1. Univerzitet MB, Poslovni i pravni fakultet, Beograd;
 2. Univerzitet Sever, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Varšavi;
 3. Univerzitet Muhamed V u Rabatu; Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka;
 4. ENCGT - Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger/ Abdelmalek Essaadi University;
 5. Politehnika Međimurje u Čakovcu;
 6. Agencija za razvoj i preduzetništvo Varaždin.

Vidi više

https://www.esd-conference.com/conference/102

https://www.esd-conference.com/

 

Pozivaju se autori ili koautori da obavezno dođu na konferenciju i izlože svoje radove.

Zbornici sa prošlih konferencija indeksirani su u CPCI (WoS), EconLit, ABI Inform (by ProQuest), EBSCO and EconBIZ.

Teme konferencije možete videti na linku Univerziteta MB:

https://mbuniverzitet.edu.rs/

https://esd-conference.com/conference/102

Sve novosti vezane za konferenciju možete pratiti na web sajtu Univerziteta MB https://mbuniverzitet.edu.rs/naucni-skupovi/

Učesnici 96. ESD konferencije: 101 autor i koautor.

Broj radova: 41 rad.

Način realizacije: Uvodno obraćanje organizatora i rad po sekcijama. Izlaganje autora/koautora može biti na srpskom jeziku u trajanju do 10 minuta. Prezentacije se rade na uzorku Univerziteta MB. Izlaganje svakog učesnika će biti podržano projekcijom slike i teksta. 

Prilog: Agenda Međunarodne naučne konferencije ESD 2023

Članice Univerziteta MB

Vesti

Povodom Međunarodnog praznika rada - Prvog maja, na Univerzitetu "MB" se neće održavati nastava i konsultacije 01. i 02. maja 2023. godine. (Vidi više)

Poslednji radni i nastavni dan pre praznika je petak, 28. april, a prvi nastavni dan nakon praznika je sreda, 3. maj 2023. godine. Svim stalno zaposlenim, studentima i prijateljima Univerziteta "MB" srećni PRVOMAJSKI PRAZNICI. Menadžment Univerziteta "MB".

Poseta Recezentske komisije za reakreditaciju studijskih programa OAS i MAS Klasično slikarstvo. (Vidi Više)

U sklopu redovnog procesa reakreditacije dva studijska programa dana 05.04.2023.godine u poseti Univerzitetu MB, Akademiji klasičnog slikarstva bila je Recezentska komisija u sastavu:
 
1. Prof. Jadranka Simonović, (predsednik recenzentske komisije);
2. Prof. Goran Despotovski,
3. Prof. Suzana Vučković,
4. Sonja Žugić, stručnjak iz prakse,
5. Tijana Popović, student,
6. Ana Marjanović (koordinator recenzentske komisije).
 
Komisiju je primio rektor Univerziteta MB sa prorektorima, sekretarom,  dekanom i prodekanima Akademije klasičnog slikartsva, delom profesora, administracije, predsednikom Studentskog parlamenta, predsednikom Alumni asocijacije i predstavnikom privrede.
 
Recezentska komisija je stekla uvid u prostorne i materijalno tehničke uslove, nastavno obrazovnu literaturu, ljudski resurs, dokumentaciju, zakonitost rada, pravila i propise za kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa.
 

Javna odbrana doktorske disertacije doktoranda Msr Jugoslava Vukadinovića (Vidi više)

Dana 03.04.2023. godine u 12.00 časova na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta MB u ulici Teodora Drajzera 27, u amfiteatru broj 4 (poslednji sprat) doktorand Msr Jugoslav Vukadinović će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  ,,Diplomatske privilegije i imuniteti: pojam, razvoj, aktuelni problemi i perspektive,, pred Komisijom: 

 1. prof dr Rodoljub Etinski - predsednik komisije
 2. prof dr Neđo Danilović - član komisije
 3. prof dr Boris Krivokapić, mentor kandidata i ujedno član komisije.

04.04.2023. godine - dan studenata u Republici Srbiji. Tim povodom rektor Univerziteta MB je primio studenticu prorektora Miu Stanišić. (Vidi više)

Dan studenata obeležava se 4. aprila, u znak sećanja na demonstracije koje su beogradski studenti organizovali 1936. godine zbog narastajućeg fašizma u Evropi. Tada je tokom protesta ubijen student prava Žarko Marinović. 

Prilikom susreta sa studenticom prorektorom prof. dr Dušan Regodić je naglasio:,, Studenti svojim znanjem i obrazovanjem predstavljaju deo mlade generacije našeg društva.  Državi su potrebni mladi ljudi koji će dati doprinos napretku u različitim segmentima našeg društva. Dan studenata baštini snažnu ideju mladih generacija i njihovu jasnu viziju budućnosti i uloge studenata u društvu. Sticanjem visokog obrazovanja studenti  predstavljaju našu budućnost.  Studenti  svojim znanjima vode ka progresu i napretku naše države, simboliše kontinuirane promene i inovativne ideje koje vode ka progresu  čitavog društva. 

Obrazovanje i nauka su na izvoru znanja i bitna osnova za kontinuirani  ekonomski i društveni razvoj. Strateški prioritet Univerziteta MB je kvalitetno obrazovanje na svim nivoima, kao i povećanje dostupnosti obrazovanja mladim ljudima širom Republike Srbije. Naša misija je da svim studentima omogućimo kvalitetne uslove za studiranje, zbog toga stalno dograđujemo prostorne kapacitete, unapređujemo materijalnu bazu nastave, izradu nastavno obrazovne literature  i investiramo u nove studijske programe".

Studentica prorektor Mia Stanišić se u ime svih studenata Univerziteta MB zahvalila rektoru na prijemu.

Menadžment Univerziteta MB u ime svih zaposlenih čestita studentima 4. april, Dan studenata u Republici Srbiji.