Univerzitet MB

Međunarodna naučna konferencija Ekonomija i socijalni razvoj: Era globalnih kriza (Economic and Social Development: Era of Global Crises).

Vreme i mesto realizacije:

18 i 19.05.2023. godine u Beogradu, Teodora Drajzera 27.

Partneri u organizaciji:
– Poslovni i pravni fakultet, Univerziteta MB u Beogradu,
– Fakultet za menadžment Univerziteta u Varšavi,
– Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka prodaje – Univerzitet Muhamed V u Rabatu i
– Politehnika Međimurje u Čakovcu.

Vidi više

 

1. Zbornik radova 96.ESD Beograd 2023

2. Zbornik apstrakata 96 ESD Beograd 2023

75. Međunarodna naučna konferencija ESD 2021 - Univerzitet MB

75th International Scientific Conference on Economic and Social Development- Univerzitet MB

 

Dana  02.12.2021. godine na Univerzitetu MB realizovana je 75. Međunarodna ESD Konferencija 2021 (75th International Scientific Conference on Economic and Social Development) (https://www.esd-conference.com/conference/81).

 

Organizatori 75. Međunarodne ESD konferencije su :

– Poslovni i pravni fakultet, Univerziteta MB  u Beogradu
– Agencija za razvoj i preduzetništvo Varaždin;
Univerzitet Sever, – Fakultet za menadžment, Univerzitet u Varšavi;
– Fakultet prava, ekonomije i društvenih nauka – Univerzitet Muhamed V u Rabatu;
– Politehnika Međimurje u Čakovcu.

 

Teme konferencije možete videti na linku Univerziteta MB: https://mbuniverzitet.edu.rs/

https://www.esd-conference.com/conference/81 

 

Prilog: Agenda Međunarodne naučne konferencije ESD 2021

esd Conference – Belgrade 2021 Book of Abstracts is available at: Book_of_Abstracts
esd Conference – Belgrade 2021 Book of Proceedings is available at: Book_of_Proceedings
All books are permanently available at: Past Conferences

Certificates of attendance will be sent during the day and tomorrow.

International Scientific Conference
Economic and Social Development
Mario Vrazic
email: mvrazic@esd-conference.com
web: https://www.esd-conference.com
web: https://www.jesd-online.com
gsm: +385 91 6197896

esd Conference is gold partner with INOMICS

Velikan srpskog slikarstva - Ponos Akademije klasičnog slikarstva i Univerziteta MB (vidi više)

,,Na ponos Univerziteta MB i Akademije klasičnog slikarstva dekan AKS akademski slikar redovni profesor mr Dragan Martinović primio je Vukovu nagradu iz oblasti kulture. Vukovu nagradu od 1964. godine dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za posebne rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Naš dekan akademski slikar poreklom iz Mačve, Dragan Martinović je jedan od dobitnika ove prestižne nagrade za 2019. godinu. Životni put našeg profesora, stvaralački talenat i posvećenost likovnoj umetnosti su za primer sadašnjim i budućim generacijama”.
 
Rektor Univerziteta MB, redovni profesor dr Dušan Regodić
 
Vidi više: 

Vesti

Početak nastave - letnji semestar akademske 2023/2024. godine

Nastava u letnjem semestru akademske 2023/2024. godine na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB počinje po kalendaru aktivnosti 19.02.2024. godine a završava 27.05.2024. godineSedmica za nadoknadu nastave je od 28.05 do 03.06.2024. godine.

Rasporedi časova su postavljeni na oglasnu tablu Univerziteta MB.

Menadžment Univerziteta MB

DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE - SRETENJE - NERADNI DANI - Povodom Dana državnosti Republike Srbije, Sretenja - četvrtak, 15. i petak, 16. februar 2024. godine su neradni dani na Univerzitetu MB u Beogradu. U četvrtak i petak se neće realizovati nastava, ispiti i konsultacije, niti će raditi Studentske službe. (Vidi više)

Dan 15. februar je jedan od najbitnijih dana u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Dan državnosti Srbije — Sretenje je državni praznik Srbije koji se proslavlja 15. i 16. februara, a ustanovljen u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak, kao dan sećanja na početak Srpske revolucije, i takođe se proslavlja kao Dan ustavnosti Srbije u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Srbije — Sretenjski ustav.  Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, da bi u Srbiji ponovo počeo da se slavi od 2002. godine.

Prvi radni dan nakon Dana državnosti je ponedeljak, 19. februar 2024. godine kada se na Univerzitetu MB u Beogradu radi uobičajenim radnim vremenom.

IN MEMORIAM: Dana 29. 01. 2024. godine posle kraće bolesti preminuo je dugogodišnji radnik Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta MB Momčilo Todorović. (Vidi više)

Momčilo Todorović  je rođen 1958. godine. Tokom dugogodišnjeg rada na Univerzitetu MB, Poslovni i pravni fakultet je obavljao poslove u odelenju za logistiku i podršku nastavnom procesu.

U kolektivu je uživao izuzetan ugled po svojoj skromnosti, profesionalnosti, samostalnosti i spremnosti za timski rad.  

Ostaće upamćen i po svojoj brizi i osećanjima za kolektiv.

Na žalost, posle kraće i teške bolesti naš Momčilo je preminuo  29.01.2024. godine u svojoj 66. godini života. Sahrana je obavljena na groblju Lešće 01.02.2024. godine.

Kolektiv Univerziteta MB izražava saučešće porodici Momčila Todorovića, ćerci Dejani i majci Nataši.

Dana 27.01.2024. godine u Mladenovcu, Kralja Petra I, broj 372 u 10:00 časova na Univerzitetu MB Poslovni i pravni pravni fakultet, organizovana je svečana dodela diploma povodom završetka školovanja Osnovnih i Master akademskih studija studenata na studijskim programima Poslovni menadžment, Pravo, Ekonomija i Informacione tehnologije. (Vidi više)

U predivnom ambijentu prostora Univerziteta MB održano je 22. svečano uručenje diploma, sednica kolektiva, ručak i druženje kolektiva. Na svečanosti je vlasnik Univerziteta ,,MB,, profesor dr Milija Bogavac u nadahnutom govoru pozdravio sve prisutne, informisao o istorijskom razvoju Poslovnog i pravnog fakulteta i Univerziteta MB, planovima u 2024. godini  i izložio strateške pravce razvoja Univerziteta MB.  Prisutne je pozdravio uz nadahnuti govor  i penzionisani profesor dr Dragan Ćosić  i rektor Univerziteta prof dr Zoran Bingulac. Pored prisutnih profesora, saradnika u nastavi, administracije, studenata, roditelja i brojne rodbine studenata svečanosti i svečanom ručku su prisustvovali predstavnici drugih univerziteta iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, prijatelji i poslovni partneri Univerziteta MB i predstavnici medija.

 

Posle dodele diploma na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta MB, vlasnici Univerziteta MB prof. dr Milija Bogavac i prof. dr Živanka Miladinović-Bogavac su organizovali svečani ručak za studente, njihove roditelje, stalno zaposlene i brojne goste u restoranu Veranda u Mladenovcu. Uz predivno druženje i kvalitetnu muziku estradnih umetnika vlasnici su se kao i nebrojeno puta do sada pokazali odličnim domaćinima, velikog srca i osećaja za ljude oko sebe, spremnih da uvek i rado dočekaju i ugoste svoju rodbinu, stalno zaposlene, studente i brojne dobronamerne prijatelje. Restoran Veranda je pokazao zašto spada u jedan u najprestižnijih ugostiteljskih objekata u Mladenovcu.

Novogodišnja čestitka (Vidi više)

Svim studentima, stalno zaposlenim i poslovnim partnerima Univerziteta MB, iskrene čestitke povodom predstojećih Novogodišnjih i Božićnih praznika.

Iznad svega Vam želimo dobro zdravlje, uspeh i sreću na ličnom i poslovnom planu u Novoj 2024. godini.

 

Vlasnici, Savet i Menadžment Univerziteta MB

Student Informacionih tehnologija na Univerzitetu MB Tadej Ristić za primer svojim kolegama studentima i ponos Univerziteta MB. Dana 29.12.2023. godine student prve godine Informacionih tehnologija Tadej Ristić primljen ispred Univerziteta MB od strane vlasnika Univerziteta MB prof. dr Milije Bogavca i predsednika Saveta, redovnog profesora dr Dušana Regodića. Povod za prijem studenta Tadeja Ristića su čestitke i odavanje priznanja za odlične rezultate na studijskom programu Infomacione tehnologije tokom zimskog semestra školske 2023/2024. godine i osvojena bronzana medalja na Svetskoj olimpijadi iz fizike (IphO) u Tokiju u Japanu (u zvaničnoj konkurenciji na takmičenju je učestvovalo 400 takmičara iz 83 zemlje), pohvalu na Evropskoj olimijadi iz fizike /EuPhO) održanoj u Nemačkoj za učenike srednjih škola. Takmičenjima je prethodila Srpska olimpijada iz fizike (SFO) i osvojeno drugo mesto na državnom takmičenju iz matematike. (Vidi više)

Navedene nagrade su bile povod za prijem studenta Tadeja Ristića u Srpsku Akademiju Nauka i Umetnosti (SANU), 28. Decembra 2023. godine, kao i na prijem u Vladu Republike Srbije kod ministarke nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Jelene Begović, 29.12.2023. godine.

Srp­ska aka­de­mi­ja na­u­ka i umet­no­sti (SA­NU) kao krov­na na­uč­na i umet­nič­ka in­sti­tu­ci­ja u na­šoj ze­mlji bi­la je domaćin naj­u­spe­šni­jim sred­njo­škol­ci­ma, mla­dim ta­len­ti­ma ko­ji su na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma osvo­ji­li jed­no od pr­va tri me­sta. Na sve­ča­nom no­vo­go­di­šnjem pri­jemu je prisustvovao student Tadej Ristić na ko­me je pro­gla­še­no 92 naj­u­spe­šni­ja uče­ni­ka u 2023. godini.

Učenici su od SA­NU dobili nagrade ko­je se sa­sto­je od pri­god­nih pu­bli­ka­ci­ja aka­de­mi­je i va­u­če­ra. Na proglašenju najuspešnijih učenika prisustvovali su brojni akademici koji su pozdravili budući naučni podmladak naše zemlje dugim apla­u­zom.

Naš student Tadej Ristić, bivši učenik Računarske gimnazije iz Beograda se obratio svim učesnicima skupa u Vladi Republike Srbije.

Predsednik Saveta Univerziteta MB redovni profesor dr Dušan Regodić je u ime svih pripadnika Univerziteta MB čestitao studentu Tadeju Ristiću na osvojenim priznanjima dok je bio učenik računarske gimanazije, podstakao ga na predan rad tokom narednih godina i poželeo mu uspeh na studiajma u narednim godinama. Posebno su razgovarali o ubrzanom studiranju na Univerzitetu MB, pisanju stručnih radova  i uključenju u naučni podmladak na studijskom programu Informacione tehnologije na Univerzitetu MB, Poslovni i pravni fakultet.

Više o ovim dešavanjima videti na linkovima.

https://www.politika.rs/articles/details/591842

https://nitra.gov.rs/en/ministarstvo/vesti/ministarka-dr-begovic-pruzila-podrsku-mladim-fizicarima-dobitnicima-medalja-na-medunarodnim-olimpijadama-nemojte-da-odustajete-od-nauke

https://www.tanjug.rs/video-gallery/fcfc98fc-15c1-427e-97f0-df4aa92a2c9d?video-uid=94704098-1ef3-4498-b00d-192527c3d315

Begović: Naši mladi fizičari potvrda da u Srbiji ima talenata – Tanjug

Ministarka Begović: Naši mladi fizičari potvrda da u Srbiji ima talenata (politika.rs)

https://www.nis.rs/en/news/pet-medalja-za-ekipu-srbije-na-medjunarodnoj-olimpijadi-iz-fizike/

Five medals for the Serbian team at the International Physics Olympiad – NIS

Univerzitet MB je dana 28.12.2023. godine potpisao Sporazum o saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima – Vlade Republike Srbije. (Vidi više)

Potpisivanju sporazuma u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima prisustvovali su direktor: prof. dr Danilo Rončević sa pomoćnicima direktora doc. dr Dejanom Kostićem, Nadom Vuković Rakić i Dunjom Danilović.

Ispred Univerziteta MB ugovor je potpisala prorektorka za nastavu prof. dr Živanka Miladinović Bogavac, uz prisustvo prof. dr Neđa Danilovića,  doc. dr Martina Matijaševića i sekretara Aleksandra Matića, MSc.. 

Godišnja analiza rada na Univerzitetu MB i Poslovnom i pravnom fakultetu. (Vidi više)

Dana 20.12.2023. godine u 12.00 časova u Mladenovcu realizovana je godišnja analiza rada na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta MB. Vlasnik Univerziteta MB je izrazio svoje zadovoljstvo sa realizacijom godišnjih planova rada u organizacionim jedinicama i samom Univerzitetu MB.

Posebno je naglasio značaj kvalitetnog nastavnog i naučnoistraživačkog rada, kvalitetnoj selekciji i prijemu studenata, usavršavanju nastavnika, razvoju nastavne materijalne baze, izradi nastavno obrazovne literature, radu administarcije i odličnim međuljudskim odnosima.

Vlasnik Univerziteta MB je naglasio značaj potpune realizacije Strategije razvoja Univerziteta MB za period 2020-2025. godine sa težištem na odličnom pozicioniranju Univerziteta MB u obrazovnom prostoru Republike Srbije, postupnom, sistematičnom i održivom razvoju u narednom periodu.

Posle godišnje analize vlasnici Univerziteta MB su bili odlični domaćini svim stalno zaposlenim, prijateljima Univerziteta MB i gostima na svečanom ručku uz predivnu muziku estradnih umetnika. Restoran Veranda je kao i svake godine bio u prilici da pokaže svoje liderske prednosti u pružanju ugostiteljskih usluga.

Akreditacija novih studijskih programa Master akademskih studija Menadžment u bezbednosti i Master Ekonomije na Univerzitetu "MB" Beograd, Poslovni i pravni fakultet. (Vidi Više)

Dana 11.12.2023. godine Recenzentska komisija Nacionalnog akreditacionog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u Visokom obrazovanju u sastavu:

1.         Mijušković, M. Veljko, nastavnik

2.         Vladisavljević Radovan, nastavnik

3.         Škorić, D. Sanja, nastavnik

4.         Vasiljević Milorad, stručnjak iz prakse

5.         Vasić Matija, student

je posle pregleda radnog materijala obavila razgovor sa predstavnicima Univerziteta “MB” Beograd, Poslovni i pravni fakultet. Prema pravilima NAT-a, većina članova se u razgovore uključila putem video konferencijske platforme ZOOM.

 

Radni tim Univerziteta MB, Poslovni i pravni fakultet je bio u sastavu:

1.       prof. dr Dušan Regodić, Predsednik Saveta Univerziteta MB

2.       prof. dr Živanka  Miladinović-Bogavac, prorektor za nastavu na Univerzitetu MB

3.       prof. dr Neđo Danilović, prorektor za Nauku NID i razvoj na UMB

4.       prof. dr Marija Kostić, prorektor za kvalitet i međunarodnu saradnju na UMB

5.     prof. dr Dragana Lazić, prodekan za nastavu na Univerzitet u MB, Poslovni i pravni fakultet,

6.       Dijana Cvijetinović – predsednik studentskog parlamenta na PPF UMB

7.       Mia Stanišić, student prorektor na Univerzitetu MB

8.       Msc Gojko Vlaisavljević, predstavnik privrede iz Poštanske štedionice

9.       Dr Goran Babić – predstavnik Alumni udruženja na UMB

10.   Msc Dragan Stanković – Informatička podrška radu UMB.

11.   Msc Aleksandar Matić – Sekretar Univerziteta MB

 

Razgovor je protekao u radnoj i srdačnoj atmosferi uz isticanje potreba Republike Srbije za razvojem novih studijskih programa iz Društveno humanističkog polja u oblasti Nauka o bezbednosti  i Ekonomije.

 

Recenzentska komisija naglasila je značaj kvaliteta, savremenost i međunarodnu usaglašenost studijskog programa MAS Menadžment u bezbednosti i MAS Ekonomija u odnosu na postavljene kriterijume: Celovitost i sveobuhvatnost studijskog programa i mogućnosti sticanja najnovijih stručnih saznanja; usaglašenost programa sa drugim programima na Univerzitetu MB, Poslovni i pravni fakultet i usklađenost programa sa najmanje tri akreditovana programa inostrane visokoškolske ustanove, od kojih su najmanje dva iz visokoškolskih ustanova evropskog obrazovnog prostora.

 

Radni tim je izložio Studiju izvodljivosti navedenog studijskog programa i strateške ciljeve budućeg razvoja Univerziteta MB, Poslovni pravni fakultet.

Članovi radnog tima posebno su odgovorili predstavnicima Recenzentske komisije na sva postavljena pitanja po svim standardima akreditacionog materijala.