Univerzitet MB

Univerzitet MB

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

Vesti/obaveštenja

 
 
 
 
 
 
 
 
Potpisivanju sporazuma su prisustvovali ispred Univerziteta MB predsednik i vlasnik dr Milija Bogavac, prorektor za nauku i naučnoistraživački rad dr Neđo Danilović i sekretar MSc Aleksandar Matić.
Sporazum definiše opšti okvir nastavne, naučno-istraživačke i tehnološko-razvojne aktivnosti  između Univerziteta ’’MB’’ i Univerziteta “ Ljuiđ Gurakući“. 
Strane su saglasne oko unapređivanja uzajamne saradnje i razmene, a u skladu sa principom o bilateralnom razvoju i saradnji, kao što je definisano odgovarajućim statutima Univerziteta ’’MB’’ i Univerziteta “ Ljuiđ Gurakući“.
Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i razvoja, kao i proširenje kulturnih veza.
 
 
 

Ovim sporazumom predviđene su sledeće oblasti i oblici saradnje:

  • Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama, diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.
  • Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije na odgovarajuće studijske programe.
  • Angažovanje nastavnika i saradnika, kao i studenata u cilju realizacije zajednički definisanih i akreditovanih studijskih programa.
  • Razmena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa.
  • Razmena stručne literature, udžbenika i univerzitetskih publikacija od zajedničkog interesa.
  • Saradnja na naučnoistraživačkim projektima.
  • Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja, profesionalnog treninga i konsaltinga za potrebe privredne prakse.
  • Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i primenjivanja novih znanja radi uspešne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.
  • Organizacija zajedničkih konferencija, simpozijuma, kratkih kurseva i seminara.
 
 
 
 
 
sr_RSСрпски језик