Rukovodstvo i stručne službe

Predsednik

dr Bogavac R. Milija, redovni profesor

Rektor

dr Regodić B. Dušan, dipl. inž., redovni profesor

Prorektori

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

dr Miladinović Bogavac Živanka, vanredni profesor

Prorektor za nauku, naučnoistraživački rad i razvoj

dr Danilović S. Neđo, redovni profesor

Prorektor za kvalitet, akreditaciju i međunarodnu saradnju

dr Kostić D. Marija, vanredni profesor

Generalni sekretar Univerziteta MB

MSC Aleksandar Matić, dipl. pravnik

Student prorektor

Mia Stanišić, student

sr_RSСрпски језик