Univerzitet MB

Rukovodstvo i stručne službe

Predsednik

Prof. dr Milija Bogavac

Rektor

Prof. dr Dušan Regodić, dipl. inž.

Prorektori

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr Vesna Milanović

Prorektor za nauku, naučnoistraživački rad i razvoj

Prof. dr Neđo Danilović

Prorektor za kvalitet, akreditaciju i međunarodnu saradnju

Prof. dr Dragana Trnavac

Generalni sekretar Univerziteta MB

MSC Aleksandar Matić, dipl. pravnik

Student prorektor

Mia Stanišić, student

Scroll Up