Baze podataka o istraživačima – jedinstvena identifikacija autora

Radi jedinstvene identifikacije autora u akademskom okruženju formiraju se baze podataka o istraživačima.

ORCID – Open Researcher and Contributor ID

ORCID servis pokrenut je 2012. godine, kao neprofitna organizacija sa ciljem da se razvije univerzalni sistem za identifikaciju istraživača. Preko ORCID servisa, istraživačima je omogućeno da samostalno kreiraju i uređuju svoje profile u kojem su nalaze sledeće informacije: lični podaci, afilijacije, spisak publikacija, oblast istraživača, ključne reči, podaci o finansiranju, itd. Svakom istraživaču dodeljuje se jedinstveni broj od 16 karaktera.
ORCID servis omogućava povezivanje i preuzimanje podataka sa ostalim poznatim bazama istraživača kao što su SCOPUS i ResearcherID (Web of Science), tako da su na profilu istraživača vidljivi jedinstveni identifikatori za ove dve baze istraživača, a sve u cilju lakšeg povezivanja naučnika i institucija. Sve je češća praksa da istraživači u svojoj biografiji (ili elektronskoj adresi) navode ORCID broj radi lakše identifikacije i povezivanja sa ostalim istraživačima.
Internet stranica ORCID baze istraživača

ResearcherID

ResearcherID predstavlja servis citatne baze Web of Science (Web of Knowledge) i koristi se radi jedinstvene identifikacije istraživača, kojima je omogućeno da samostalno kreiraju i uređuju svoj profil sa sledećim podacima: lični podaci, afilijacije, spisak publikacija, oblast istraživanja i ključne reči. Svakom istraživaču se dodeljuje jedinstvena alfanumerička oznaka.
Na ovom servisu omogućeno je preuzimanje podataka o naučnim publikacijama istraživača iz baze podataka Web of Scienceili iz drugih programa kao što su EndNote, Reference Manager, Zotero, Mendeley i integrisan je sa servisom ORCID.
Internet stranica ResearcherID servisa

Scopus Author ID

Scopus Author ID predstavlja servis citatne baze Scopus. Jedinstveni identifikacioni broj automatski se dodeljuje svakom autoru čije se publikacije nalaze u Scopus bazi time grupišući zajedno sva dokumenta koja pripradaju jednom autoru.
Scopus Author ID povezan je sa servisom ORCID i omogućava lako integrisanje podataka u profil autora na ORCID bazi istraživača.
Pronalaženje Scopus Author ID broja autora

Google Scholar profil

Istraživači mogu da kreiraju Google Scholar profil ukoliko imaju publikacije indeksirane u Google Scholar citatnoj bazi. Profilna strana autora obuhvata podatke o publikacijama, lične podatke i bibliometrijske podatke, uključujući h-indeks.
Kreiranje Google Scholar profila

sr_RSСрпски језик