Univerzitet MB

Najbolji studenti Univerziteta MB

– Marijana Radovanović

– Milica Dobrica

– Sanela Gašević

– Sofija Šekularac

– Ana Puhalo

– Mia Stanišić

– Simeun Tarbuk

– Tamara Pećnik