Univerzitet MB

Najbolji studenti Univerziteta MB

- Marijana Radovanović

- Milica Dobrica

- Sanela Gašević

- Sofija Šekularac

- Ana Puhalo

- Mia Stanišić

- Simeun Tarbuk

- Tamara Pećnik