Univerzitet MB

Arhiva vesti

Povodom završetka Osnovnih i Master akademskih studija studenata na studijskim programima Poslovni menadžment, Pravo i Informacione tehnologije dana 28.06.2021. godine u 10:00 sati organizovaće se svečana dodela diploma u Mladenovcu, Kralja Petra I, broj 372. 

Uprava Univerziteta “MB”.

Povodom Uskrsa i Međunarodnog praznika rada, na Univerzitetu “MB” se neće održavati nastava i konsultacije od petka, 30. aprila do srede, 5. maja 2021. godine.

 

Poslednji radni i nastavni dan pre praznika je četvrtak, 29. april, a prvi nastavni dan nakon praznika je sreda, 5. maj 2021. godine.

Svim stalno zaposlenim, studentima i prijateljima Univerziteta MB srećni USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI.
 
Uprava Univerziteta “MB”

Dana 29.04.2021.godine zaključen je Sporazum o međunarodnoj saradnji između Univerziteta ’’MB’’ iz Beograda, Republika Srbija, koga predstavlja rektor prof. dr Dušan Regodić, sa jedne strane i Univerziteta ” Ljuiđ Gurakući” iz Skadra, Albanija, koga predstavlja rektor prof. dr Suzana Golemi, sa druge strane. (vidi više)

Dana o8.04.2021. godine od 12.00-14.00 časova u prostorijama Rektorata Univerziteta MB, na lokaciji Prote Mateje 21, održana je Druga sednica Senata Univerziteta MB. Na sednici su verifikovani svi članovi Senata. (vidi više)

Dana 02.04.2021. godine u 12.00 u Rektoratu Univerziteta “MB” u ulici Prote Mateje 21 održan kolegijum rektora Univerziteta “MB” i potpisan sporazum UNIVERZITETA “MB” Beograd sa  KOMOROM MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA SRBIJE. (vidi više)

Dana 02.04.2021. godine u 12.00 u Rektoratu Univerziteta “MB” u ulici Prote Mateje 21 održan kolegijum rektora Univerziteta “MB” i potpisan sporazum UNIVERZITETA MB Beograd sa  INSTITUTOM ZA SRPSKU KULTURU – PRIŠTINA. (vidi više)

Cilj akcije je povećanje knjižnog fonda Biblioteke Univerziteta „MB“ u Beogradu u prvoj godini njegovog postojanja. (vidi više)

Obaveštavaju se svi profesori, asistenti, saradnici u nastavi i studenti doktorskih, master i osnovnih akademskih studija da je Univerzitet „MB“, u narednom akreditacionom periodu od sedam godina, ugovorio pretplatu na naučnu bazu EBSCO – Academic Search Elite. Šifru možete preuzeti od kolege msc Aleksandra Matića. (vidi više)

U skladu s Odlukom Rektorskog kolegijuma Univerziteta “MB” pozivamo sve profesore, asistente, saradnike u nastavi i studente doktorskih akademskih studija da se registruju na naučnu mrežu Research Gate.  (vidi više)

Poštovani,
Pozivamo Vas da uzmete učešće i prijavite se na predstojeću CNN Tech 2021 međunarodnu konferenciju koja će se održati na Zlatiboru u periodu od 29.06.2021. do 02.07.2021. (http://cnntechno.com/)

(vidi više)

 
Poštovane i uvažene koleginice, primite iskrene čestitke povodom 8. marta Međunarodnog dana žena. Posebno Vam želimo dobro zdravlje, sreću i uspeh na privatnom i poslovnom planu.
 
Uprava Univerziteta
 

Informacija o procesu samovrednovanja za zimski semestar školske 2020/2021. godine će se realizovati od 01.03-15.03.2021. godine.

Proces Samovrednovanja će se realizovati na osnovu Odluke rektora Univerziteta MB i Programa realizacije procesa samovrednovanja za školsku 2020/21. (vidi više)

Poštovani profesori, saradnici u nastavi, studenti, stalno zaposleni i prijatelјi Univerziteta MB,

ovaj praznični dan posvećen je jednoj od najvažnijih istorijskih ličnosti, utemelјitelјu obrazovanja, državnosti i verske kulture u Srbiji, prvom arhiepiskopu, zakonodavcu književniku i prosvetitelјu.

Rastko Nemanjić, u monaštvu Sava, bio je i osnivač prve bolnice u Srbiji, graditelј, ktitor i hodočasnik. Energičan državnik, sagovornik mnogih careva, kralјeva i patrijarha. Prirodno je što je takva ličnost izrasla u pokrovitelјa svih naših škola i prosvetnih ustanova.

Životno delo Svetog Save viševekovna je civilizacijska vrednost – ne samo što je postavio pravne i duhovne stubove državnosti i savremenog školstva, nego je i u društveno-humanitarnim oblastima zdravstva i socijalne zaštite bio vizionar, pokretač i osnivač.

Nјemu posvećen praznik, prilika je da se osvrnemo na pomenute temelјe, ali i da pogledamo u našu budućnost. Istrajnost na putu dalјeg usavršavanja obrazovnog sistema jeste pravi način da dostojno nastavimo najbolјe prosvetitelјske tradicije.

Rečima samog Svetog Save, „na svim svojim putevima znajte da pravi budu putevi vaši i noge vaše neće se spoticati”.

Uz najbolјe želјe, srdačno vam svima čestitam školsku slavu – Savindan.

 

Menadžment Univerziteta MB