Univerzitet MB

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

Strategija internacionalizacije

Univerzitet MB ima urađenu Strategiju internacionalizacije. Osnovni institucionalni okvir za ostvarivanje internacionalizacije visokog obrazovanja čine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Komisija za  akreditaciju i proveru kvaliteta. Za uspešnost procesa internacionalizacije značajne su aktivnosti koje preduzimaju Ministarstvo spoljnih i unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Narodna banka Srbije i Fondacija Tempus koja je odgovorna za sprovođenje programa Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja. Proces internacionalizacije je moguće uspešno sprovesti samo ukoliko se uklone postojeće prepreke i ostvare potrebni preduslovi kako bi se uspostavio sistem koji će ovaj proces podržavati dugoročno, a uz podršku međunarodnih fondova za sprovođenje internacionalizacije. Pritom se podrazumeva da Univerzitet pristupa internacionalizaciji uz uvažavanje standarda za obezbeđenje kvaliteta. U tom smislu, u skladu sa strateškim ciljevima Univerziteta, a u okviru pomenutog institucionalnog okvira na državnom nivou, definišu se opšti i posebni ciljevi internacionalizacije.

Opšti ciljevi
 • Intenzivnije uključivanje Univerziteta u savremene trendove međuniverzitetske saradnje u regionu, Evropi i svetu.
 • Osposobljavanje studenata da podjednako uspešno deluju i u drugim sredinama i kulturama, kroz:
  • savremene studijske programe,
  • mogućnosti pohađanja dela studijskog programa u inostranstvu,
  • sprovođenje delova nastave na stranom jeziku za domaće studente (tzv. internacionalizacija kod kuće),
  • zajedničke studijske programe akademskih i strukovnih studija, i to osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija sa univerzitetima iz inostranstva,
  • veće angažovanje istaknutih inostranih nastavnika i istraživača, kao i povećanje broja inostranih studenata na Univerzitetu,
Posebni ciljevi:
 • Stvaranje većih mogućnosti za razmenu nastavnika i studenata, kako bi se obezbedila internacionalna dimenzija u studijskim programima i profesionalnom razvoju nastavnika i studenata.
 • Jačanje veza sa nekadašnjim studentima Univerziteta koji žive i rade u inostranstvu kroz jačanje alumni udruženja.
 • Obrazovanje studenata kompetentnih na međunarodnom nivou u svojoj naučnoj oblasti.
 • Kratkoročni cilj Univerziteta mora biti najmanje 5% upisanih stranih studenata, odnosno dugoročno 15% 
 • upisanih stranih studenata.
sr_RSСрпски језик