Univerzitet MB

Spisak nastavnika i saradnika na Univerzitetu MB

Docenti

Karton nastavnika

Nastavnik stranog jezika

Saradnici u nastavi

Aleksić N. Zoran

Halilagić R. Lamija (Izbor u sarad. zvanje)

Kondić B. Dobrosav

Mandžukić M. Ivana

Mašković N. Marijana

Milojević R. Danica

Mladenović M. Aleksandar

Morel Z. Barbara (Izbor u sarad. zvanje)

Ostojić B. Marko

Radibratić Aleksandra

Slavković B. Maša

Stanković R. Aleksandar

Stanković J. Dragan

Stojmirović Lj. Stojan

Teofanović M. Milina

Zejak V. Vanja

Žižić M. Miljan