Univerzitet MB

Spisak nastavnika i saradnika na Univerzitetu MB

Docenti

Nastavnik stranog jezika

Saradnici u nastavi

Aleksić N. Zoran

Halilagić R. Lamija

Kondić B. Dobrosav

Mandžukić M. Ivana

Mašković N. Marijana

Milojević R. Danica

Mladenović M. Aleksandar

Morel Z. Barbara

Ostojić B. Marko

Slavković B. Maša

Stanković R. Aleksandar

Stanković J. Dragan

Stojmirović Lj. Stojan

Teofanović M. Milina

Zejak V. Vanja

Žižić M. Miljan