Vizija Alumni organizacije

Vizija Alumni organizacije Univerziteta „MB“ u Beogradu je da se zajednica Univerziteta i članova Alumni organizacije – Alumnista razvija na principima međusobne, dvosmerne, otvorene i interaktivne komunikacije i saradnje koja će obilovati kontinuelnim koristima za Univerzitet i Alumniste, kao i za privredu i društvo u celini.

Kroz zajednicu Univerziteta i Alumnista, Univerzitet će blagovremeno sticati saznanja o potrebi inoviranja nastavnih planova i programa odnosno obrazovnih, stručnih i umetničkih programa u skladu sa zahtevima nauke, struke, i umetnosti odnosno privrede i društva, o pravcima daljeg razvoja sopstvenih obrazovnih, naučno istraživačkih i umetničkih potencijala dok će Alumnisti sticati nova stručna, profesionalna i umetnička znanja, nadograđivati postojeća, i unapređivati kvalitet svog profesionalnog, umetničkog i društvenog života.

sr_RSСрпски језик