Univerzitet MB

Obrazovni i istraživački projekti na Univerzitetu MB u Beogradu

Informacije o nacionalnim i međunarodnim obrazovnim i istraživačkim projektima na Univerzitetu МБ u Београду.

Zahvaljujući svojoj višegodišnjoj prisutnosti na naučnoistraživačkoj sceni, kao i aktivnosti nastavnika i istraživača Univerziteta МБ u Београду, Univerzitet se pozicionirao kao renomirani učesnik nacionalnih i međunarodnih obrazovnih i istraživačkih projekata, učestvujući u njima i kao koordinator i kao partnerska institucija.

Analiza realizacije naučnoistraživačkih i umetničkoistraživačkih projekata na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva

 

U proteklom petogodišnjem periodu Poslovni i pravni fakultet i Akademija klasičnog slikarstva su uspešno realizovali aktivne projekte iz petogodišnjeg Plana naučno-istraživačke delatnosti koji su finansirani od strane Evropske unije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, drugih ministarstava Vlade, pokrainskih sekretarijata za obrazovanje, nauku i kulturu, lokalnih samouprava, privrednih kompanija, ustanova kulture i drugih različitih izvora, koji pripadaju oblastima: osnovnih naučnih istraživanja, intergralnih i interdisciplinarnih i inovacionih istraživanja, tehnološko-razvojnih projekata, primenjenih i aplikativnih istraživanja.

U prethodnom petogodišnjem periodu nastavnici i saradnici poslovnog i pravnog fakulteta i Akademije klasičnog slikarstva učestvovali su ukupno na 35 naučnoistraživačkih i umetničkoistraživačkih projekata, od čega 14 naučnoistraživačkih i 21 umetničkoistraživačkih projekata.

Od 14 naučnoistraživačkih projekata, jedan projekat je bio iz polja prirodno-matematičkih nauka (domaćo razvojni); šest iz polja društveno-humanističkih nauka (4 domaća fundamentalna i 2 međunarodna); sedam su iz polja tehničko-tehnoloških nauka (1-domaći inovacioni, 5-domaćih razvojnih i 1 međunarodni).

Od 21 umetničkoistraživačkog projekta, šest projekata je bilo iz kategorije UL11; 13 projekata iz kategorije UL12 , i dva iz kategorije UL31.

U naučnoistraživačke i umetničko istraživačke projekate bilo je uključeno ukupno 20 nastavnika i saradnika, od toga 10 sa Poslovnog i pravnog fakulteta i 10 sa Akademije klasičnog slikarstva.

U poslednjoj godini ovog perioda, Fakultet/Akademija su aktivno radili na predlaganju naučno-istraživačkih projekata za realizaciju u narednom petogodišnjem periodu (2020-2025), s rukovodiocima, brojem istraživača i izvorima finansiranja.

U Tabeli 1 i Tabeli 2 prikazana je lista naučnoistraživačkih i umetničkoistraživačkih projekata koji su realizovani na Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva u prethodnom petogodišnjem periodu.

 

Tabela 1. Zbirni pregled naučnoistraživačkih, umetničkih i stručnih projekata koji su realizovani na Poslovnom i pravnom fakultetu u prethodnom petogodišnjem periodu

PoljeVrsta projekta
Projekti resornog ministarstvaМDrugi projekti
D/FD/ID/RM
Prirodno-matematičke nauke  1   
Društveno-humanističke nauke4  2  
Medicinske nauke      
Tehničko-tehnološke nauke 151  
Umetnost      
Svega4163  
UKUPNO14

* D/F –domaći fundamentalni, D/I-domaći inovacioni, D/R-domaći razvojni, D/S-domaći strateški, D/EF-domaći energetska efikasnost, D/Tehnološki razvoj ,M-međunarodni  (Uneti projekte one vrste projekata koji se rade u instituciji, po potrebi zameniti oznake u tabeli)

 

Tabela 2. Zbirni pregled naučnoistraživačkih, umetničkih i stručnih projekata koji su realizovani na Akademiji klasičnog slikarstva u prethodnom petogodišnjem periodu

RezultatOznaka, prema oznakama za nauku i umetnostBroj
javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na samostalnim izložbama i manifestacijamaUL116

Javno izlaganje, odnosno, prikazivanje umetničkog dela ili projekta iz oblasti dizajna na kolektivnim žiriranim izložbama i manifestacijama

Učešće u autorskim kustoskim izložbama i projektima

Realizacija autorskog dela u javnom prostoru

UL1213
Realizovani idejni projekat ili izvođački projekat je autorski ili koautorski rad u određenoj užoj oblasti umetnosti i dizajna realizovan u materijalu, proizvodnji, objektu ili lokacijiUL312
Ukupno UL 11, 12 ,13,  21

 

 

Tabela 1.1. Lista nastavnika i saradnika  koji su bili uključeni u naučnoistraživačke i stručne projekate sa Poslovnog i pravnog fakulteta

R.B.Ime i prezimeVrsta projekta
Projekti ministarstvaPPFD/V
D/FD/ID/RM
1.Vesna Milanović 11   
2.Snežana Stojanović1     
3.Vladan Kutlešić1     
4.Milan Stamatović  1   
5.Zorica Nikolić  2   
6.Dušan Regodić   1  
7.Neđo Danilović1  1  
8.Nenad Jovanović  1   
9.Dardan Klimenta  11  
10.Dubravka Škunca   1  

* D/F –domaći fundamentalni, D/I-domaći inovacioni, D/R-domaći razvojni, D/S-domaći strateški, D/EF-domaći energetska efikasnost, D/Tehnološki razvoj ,M-međunarodni  (Uneti one vrste projekata koji se rade u ustanovi, po potrebi zameniti oznake u tabeli ili dodati nove kolone)

U institucijama u kojima se istraživanja odvijaju u više polja ili više oblasti podatke predstaviti po poljima ili oblastima preko zbirnih tabela. Podatke unose sve ustanove sem univerziteta i akademija strukovnih studija

Napomena: Nenad Jovanović i Vesna Milanović učestvovali su na istom projektu.

 

 

Tabela 2.1. Lista nastavnika i saradnika  koji su bili uključeni u umetničko istraživačke projekate sa Akademije klasičnog slikarstva

R.B.Ime saradnikaVrsta projekta
Projekti ministarstvaMD/V
D/FD/ID/UD/S
1.Jelena Sekulić  1   
2.Ivan Canjar  1   
4.Milan Nešić  1   
5.Vladimir Tović  1   
6.Vasa Dolovački  1   
7.Ana Pejdić  1   
8.Aleksandar Cvijetinović  1   
9.Mile Kulačić  1   
10.Nenad Stanković  1   

* D/F –domaći fundamentalni, D/I-domaći inovacioni, D/R-domaći umetnički, D/S-domaći strateški, D/EF-domaći energetska efikasnost, D/Tehnološki razvoj ,M-međunarodni  (Uneti one vrste projekata koji se rade u ustanovi, po potrebi zameniti oznake u tabeli ili dodati nove kolone)

U institucijama u kojima se istraživanja odvijaju u više polja ili više oblasti podatke predstaviti po poljima ili oblastima preko zbirnih tabela. Podatke unose sve ustanove sem univerziteta i akademija strukovnih studija

Nastavnici i saradnici fakulteta učestvovali su težišno na projektima koji su finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, drugih ministarstava Vlade, međunarodnih institucija i iz drugih različitih izvora.

U cilju obezbeđenja kontinuiranog razvoja naučno-istraživačke delatnosti, Univerzitet MB u Beogradu zalaže se za aktivno učešće nastavnika, saradnika i istraživača Univerziteta u rešavanju važnih istraživačkih problema u nacionalnim i međunarodnim okvirima, kroz aktivno učešće u naučnim projektima.

sr_RSСрпски језик