Univerzitet MB

Provera bibliografskih referenci

ProRef (Provera referenci) je informacioni servis koji omogućava uvid u kategorije časopisa u kojima su časopisne reference objavljene. Ovom servisu može se pristupiti putem linka: proref.rcub.bg.ac.rs

Servis je namenjen univerzitetskim organima i telima, fakultetima i institutima, drugim institucijama koje imaju potrebu za vrednovanjem rezultata naučnoistraživačkog rada, pojedinim istraživačima, kao i široj javnosti.

Informacionu osnovu servisa čine objedinjena 3 izvora podataka:

  • godišnja izdanja Journal Citation Report (izdavač Clarivate Analytics);
  • kategorizacija domaćih časopisa koju svake godine na predlog Matičnih naučnih odbora usvaja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR);
  • liste časopisa koje su predložili fakulteti Univerziteta u Beogradu iz oblasti društveno-humanističkih nauka.

Za svaki časopis koji provera prikazuje uspostavljeni i linkovi ka:

  • dodatnim informacijama na KoBSON stranicama;
  • informacijama o licencama i autorskim pravima preko servisa Sherpa/Romeo;
  • informacijama o smanjenju APC (Article Processing Charges) koje se odnose na autore sa Univerziteta МБ u Beogradu.

Servis se može pretraživati na više načina:

  • unosom naslova časopisa (ili samo dela naslova);
  • unosom DOI oznake rada;
  • unosom ISSN oznake časopisa;
  • unosom celokupne reference, u bilo kom stilu citiranja literature i na bilo kom pismu (pomoću opcije copy/paste iz referata).
sr_RSСрпски језик