Univerzitet MB

Upis

Zašto Univerzitet MB?

Moderni i međunarodno uporedivi programi

Studijski programi na Univerzitetu MB pravlјeni su po uzoru na programe prestižnih svetskih univerziteta. U nastavi na našem Univerzitetu, na preko 70 predmeta koriste se prevedeni svetski udžbenici sa najbolјih američkih i evropskih univerziteta, što znanje naših studenata čini potpuno uporedivim sa znanjem njihovih vršnjaka iz inostranstva.

Praktična orijentacija

Naših sedamnaest studijskih programa nude akademsku izvrsnost, ali i snažnu praktičnu orijentaciju, što se ostvaruje kroz: obezbeđenje prakse za sve studente u nekoj od preko 40 partnerskih kompanija u zemlјi i inostranstvu (koja je od 2020/2021. i obavezna), primenu praktičnih IT alata u nastavi, besplatno organizovanje brojnih praktičnih kurseva (modeliranje u Excelu, veštine prezentovanja, retorika, klasičnog slikarstva, programski jezik Java i C++, zaštita IKT, razvoj karijere i priprema za razgovor za zaposlenje, i sl.), slanje studenata na međunarodna takmičenja u rešavanju studija slučaja i sl. Na Univerzitetu MB postoji i Savet poslodavaca, koji čini pet predstavnika najvišeg nivoa menadžmenta u domaćim i međunarodnim kompanijama i institucijama, koji svojim savetima obezbeđuje kontinuirano usklađivanje programa sa potrebama svetskog i domaćeg tržišta rada.

Garantovano dobro zaposlenje

Preko 80% diplomaca našeg Univerziteta pronalazi posao u roku kraćem od šest meseci od dana diplomiranja, i to uglavnom u struci za koju su se opredelili. Studentima koji studije završe u roku sa prosečnom ocenom preko 9,0 Poslovni i pravni fakultet garantuje ponudu za zaposlenje u oblasti za koji su se specijalizovali. Naši alumnisti zauzimaju najviše rukovodeće funkcije u brojnim domaćim i međunarodnim kompanijama i institucijama.

Međunarodno priznata diploma

Univerzitet MB poseduje međunarodnu profesionalnu akreditaciju, iz oblasti finansija i računovodstva, dodelјenu od strane renomiranog udruženja ACCA, koja potvrđuje usklađenost naši studijskih programa sa najvišim međunarodnim profesionalnim standardima iz ove oblasti. Naš Poslovni i pravni fakultet je član Evropske federacije za razvoj menadžmenta (EFMD), koja okuplјa najbolјe svetske fakultete iz oblasti biznisa i menadžmenta. Mnogi naši alumnisti
danas zauzimaju visoke položaje u bankama, preduzećima i različitim institucijama u
Minhenu, Cirihu, Londonu, Nјujorku, Amsterdamu i sl.

Mobilnost u inostranstvu

Studenti našeg Univerziteta imaju mogućnost da u toku studija jedan semestar provedu na nekom od preko 100 partnerskih svetskih univerziteta, gde će polagati određene ispite, koji će im se priznati po povratku.

Pomoć u pokretanju svog biznisa

Naš Univerzitet, u okviru svog Start-up centra, pruža podršku studentima da svoju poslovnu ideju pretvore u start-up preduzeće. Odabrani studentski timovi, dobijaju radni prostor u zgradi Poslovnog i pravnog fakulteta, kao i mentorsku podršku naših profesora i menadžera iz prakse, u pokretanju svog biznisa.

Tradicija

Poslovni i pravni fakultet Univerziteta MB je osnovan još 2002. godine. Do sada je na našem Poslovnom i pravnom fakultetu i Akademiji klasičnog slikarstva diplomiralo preko 10.000 studenata, dok je magistarske i master studije završilo više od hilјadu studenata, a doktorat iz oblasti ekonomije, menadžmenta i biznisa, informacionih tehnologija i umetnosti steklo preko 200 kandidata. Sa preko hilјadu i petstotina studenata i 100 eminentnih profesora, lociran u samom centru grada, naš Univerzitet je jedan od vodećih privatnih univerziteta u oblasti ekonomije, biznisa, umetnosti i informacionih tehnologija u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Naši profesori, pored visokih naučnih referenci, poseduju i bogato praktično znanje i iskustvo, stečeno kroz gostovanja i studijske boravke na svetskim univerzitetima, kao i kroz angažovanje na važnim funkcijama u renomiranim preduzećima i državnim institucijama.

Kredibilitet

Univerzitet MB prati standarde kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja na sva tri obrazovna stepena. Univerzitet MB poštuje Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije u svim segmentima i nikada ne pravi kompromise u pogledu kvaliteta, kao i visokih akademskih standarda.

– Više informacija o našim studijskim programima, možete pronaći OVDE.

– Koji i kakvi predmeti vas očekuju na prvoj godini? Saznajte OVDE.

– Ko su naši diplomirani studenti u svetu poznatih? Saznajte OVDE.

– Kada i kako možete da posetite Univerzitet MB? Saznajte OVDE.

– Program afirmativnih mera – upis lica sa invaliditetom. Saznajte OVDE.

– Sve o prijemnom ispitu saznajte OVDE.

– Sve o uslovima upisa saznajte OVDE.

– O iskustvima studiranja na našem Univerzitetu MB, pogledajte svedočenje jednog od naših studentata generacije.

sr_RSСрпски језик