MB University

MB University

Career Development Center for Students, Researchers, and Student Support

Welcome to the website of the Center for Career Development of Students, Researchers and Student Support. The Center for Career Development and Counseling of Students and Researchers aims to prepare students for entering the labor market after graduation, to connect them with employers and to provide them with support in acquiring those knowledge and skills that are needed in the modern business world.

Workshops and lectures

Visit of students of the Faculty of Business and Law of MB University to the National Assembly of the Republic of Serbia. (See more)

U organizaciji Centra za razvoj karijere Univerziteta MB dana 07.12.2022. godine, studenti Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta MB posetili su Narodnu skupštinu Republike Srbije.

 

 

Cilj obilaska je upoznavanje studenata sa radom najvišeg zakonodavnog tela, u okviru nastavnog predmeta Državno uređenje.

 

 

Narodna skupština Republike Srbije je jednodomno zakonodavno telo. Čini je 250 narodnih poslanika koji su izabrani tajnim glasanjem po proporcionalnom izbornom sistemu na četvorogodišnji mandat.

 

 

Narodna skupština vrši vrhovnu zakonodavnu vlast. Usvaja i menja Ustav, bira Vladu, imenuje i razrešava sudije Ustavnog suda, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, guvernera Narodne banke Srbije i druge državne funkcionere. Sve odluke se donose većinom glasova narodnih poslanika, osim za promenu Ustava kada je potrebna dvotrećinska većina.

 

 

Studenti su obišli Malu salu, salon Kneza Pavla, bibliotetku, a pratili su i deo skupštinskog zasedanja sa galerije Velike sale Narodne skupštine.

 

 

Tokom posete studente je najavio predsednik narodne skupštine dr Vladimir Orlić. Tokom posete studenti su razgovarali sa narodnim poslanicima koji su iz prve ruke mogli da im ukažu na ulogu i značaj svog rada u predstavljanju interesa svih građana Republike Srbije.

The Career Development Center of the University of MB continued its successful work by hosting a guest lecture ‘The Right Management Story’ delivered by MSc. Dušica Birovljević (See more)
 
Dana 07.12.2022. godine organizovano je predavanje na temu „Prav(n)a menadžment priča“ MSc Dušice Birovljević.   
 
 
Msc Birovljević je svojim nadahnutim predavanjem studentima  prezentovala teorijska znanja i prenela praktična iskustva koja je  decenijama sticala radeći u oblasti projekt menadžmenta.
 
 
MSc. Birovljević je ostvarila više od 30 projekata i bavila se ekspertskim radom u oblasti ljudskih resursa  u zemlji i inostranstvu. 
 
 
Studenti Univerziteta MB pokazali su svojom brojnošću i interakcijom veliko interesovanje za ovu temu.
 
The workshop „How to leave a good impression in a job interview “was held at MB University. (See more)

Dana 17.05.2022. godine u prostorijama Univerziteta MB, u organizaciji Centra za razvoj karijre, održana je radionica na temu „KAKO OSTAVITI DOBAR UTISAK NA RAZGOVORU ZA POSAO“.

 

 

Radionica je bila otvorena za sve sudente, svih nivoa studija i svih fakulteta koji pripadaju Univerzitetu MB.

Veoma poučno, zanimljivo, sadržajno i korisno predavanje, tačnije radionicu, održali su prof. dr Marija Kostić, prof. dr Momčilo Jokić i prof. dr Slobodan Petrović.

 

 

Prof. dr Marija Kostić govorila je o vizuelnom utisku i tome kako kandidat za određenu poziciju treba da se pojavi na razgovoru za posao. Ukazala je na umerenost u stilu i značaj parole „manje je više“.

 

 

Prof. dr Slobodan Petrović govorio je sa dva različita aspekta – lica koje traži posao i lica koje zapošljava. Posebno je ukazao na stav, samouverenost , svest i samosvest kandidata i istakao da je zajednički interes ono čemu treba da teže kako poslodavac, tako i svi zaposleni.

 

 

Prof. dr Momčilo Jokić govorio je o svojim brojnim profesionalnim iskustvima, situacijama za koje je kasnije uvideo da je pogrešno postupio, strpljenju koje je ključno, a koje svi često zanemarimo  i kroz brojne primere prisutnim studentima ukazao na to koliko je dugoročno važan konstantan rad na sebi.

 

 

en_GBEnglish (UK)