MB University

Centar za međunarodnu saradnju i alumni Univerziteta

Mobility of student and teaching staff

Internacionalizacija visokog obrazovanja je potreban uslov za razvoj, veću otvorenost i podizanje kvaliteta Univerziteta.

Nastavno osoblje je ključni nosilac u realizaciji internacionalizacije, pa kao takvo snosi i  najveću odgovornost za rezultate koji će biti ostvareni.

Nenastavno osoblje je, s druge strane, važno zbog podrške u realizaciji internacionalizacije i mora biti osposobljeno da pruža tu podršku na  profesionalan način zasnovan na evropskim standardima rada.

Students svih nivoa studija (osim studenata prve godine osnovnih studija) imaju mogućnost odlaska na studentske razmene ili na  stipendirani boravak u svrhu obavljanja stručne prakse. Mobilnost studenata može biti u bilo kojoj predmetnoj oblasti/akademskoj disciplini i mora biti kompatibilna sa potrebama studenata u vezi sa nivoom studiranja i potrebama u ličnom razvoju.

Pritom je nužno osigurati da su odlazeći mobilni učesnici dobro pripremljeni za njihove aktivnosti na VŠU u inostranstvu: upoznavanjem sa  pravima i obavezama definisanim u Erazmus studentskoj povelji postizanjem potrebnog nivoa znanja jezika i razvojem interkulturalnih kompetencija. Ovladavanje stranim jezikom je presudni element za postizanje uspeha u rezultatima mobilnosti. Sticanje jezičkih veština trebalo bi da bude završeno pre početka  realizacije mobilnosti, pri čemu je potreban nivo stručnosti jezika u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Mogućnosti za mobilnost pojedinca u okviru Erazmus+ programa zavise od ugovorenih ili planiranih  saradnji koje VŠU ima. Odobren projekat predstavlja finansijski okvir mobilnosti, dok se ugovorom definišu, između ostalog, studijska oblast koja je dostupna studentima, kvote za mobilnost, prava i obaveze obe institucije, položaj studenata tokom mobilnosti itd.

Univerzitet ima aktivnu ulogu u pružanju podrške tokom i nakon faze implementacije projekata mobilnosti i saradnje u smislu učešća odgovarajućih organa Univerziteta. U slučaju mobilnosti radi stručne prakse, Univerzitet i fakulteti treba da obezbede kvalitetne resurse i odgovarajuće uslove za realizaciju te vrste mobilnosti.

Kroz mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja stiču se nova znanja, uspostavljaju novi kontakti i upoznaju drugi obrazovni sistemi i ustanove. Na taj način se, kroz prenošenje iskustava i znanja, direktno  ili indirektno podstiče razvoj našeg visokog obrazovanja. Šta više, učenje kroz mobilnost pomaže studentima da povećaju svoje profesionalne, socijalne i interkulturalne veštine i mogućnost zapošljavanja. To je kamen temeljac internacionalizacije i modernizacije obrazovanja i glavno sredstvo za  dalji razvoj evropskog obrazovnog prostora, a u skladu sa vizijom za stvaranje evropskog obrazovnog prostora do 2025. godine.

en_GBEnglish (UK)