Scientific research at MB University

Delatnost Univerziteta MB zasniva se na jedinstvu obrazovnog i naučnoistraživačkog odnosno umetničkoistraživačkog rada i realizuje se na nivou Univerziteta MB, fakulteta i Centra за naučnoistraživački rad u cilju stalnog unapređenja kvaliteta nastave i usavršavanja naučnoistraživačkog i umetničkoistraživačkog rada na Univerzitetu MB.

Naučnoistraživački rad na Univerzitetu MB ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblasti društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka, dok umetničkoistraživački rad obuhvata istraživanja u oblasti  likovne umetnosti i umetnički rad u oblasti klasičnog slikarstva.

Naučnoistraživački i umetničkoistraživački rad na Univerzitetu MB, u kojem učestvuju nastavnici i naučnici Univerziteta MB,  kao i studenti akademskih diplomskih i doktorskih studija, obavlja se u cilju razvoja nauke, umetnosti i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređenja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački i umetničkoistraživački rad i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Univerziteta MB kroz pripremu, realizaciju i adekvatan plasman rezultata naučno-istraživačkih projekata, radi postizanja transparentnosti i njihove vidljivosti na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i radi učešća timova istraživača iz različitih naučnih disciplina u interdisciplinarnim istraživanjima. Sve to utiče  i na poboljšanje pozicije Univerziteta MB u Beogradu na međunarodnim rang listama univerziteta kroz prepoznavanje njegovog potencijala za naučno-istraživačku delatnost.

en_GBEnglish (UK)