Upozorenje na „predatorske“ časopise i izdavače

Rektorski kolegijum Univerziteta МB u Beogradu preporučuje nastavnicima, istraživačima, saradnicima i studentima da, prilikom pripreme za objavljivanje rezultata svog naučnoistraživačkog rada, provere stručni integritet časopisa u kojem planiraju da publikuju napisani rad.

Posebno treba upozoriti na onaj oblik zloupotrebe „zlatnog“ načina otvorenog pristupa objavljenim sadržajima (što podrazumeva opštu i besplatnu dostupnost čitavih publikacije, gde troškove pripreme za objavljivanje snose autori ili ustanove), koji praktikuju izdavači sumnjivog kvaliteta, čiji je prevashodni interes sticanje materijalne koristi. Izdavači „predatorskih“ časopisa ne primenjuju adekvatno recenzentski postupak, tako da ostvaruju veliki profit, budući da nemaju značajne troškove publikovanja. Pritom, njihova profitabilna aktivnost izrazito negativno utiče na sistem vrednovanja naučnoistraživačkog rada, jer se u „predatorskim“ časopisima na isti način tretiraju i rezultat skrupulozno izvedenog istraživanja i kompilacija opštih znanja ili trivijalni nalazi, s obzirom na to da je jedini kriterijum za objavljivanje uplata predviđenog iznosa novca. Zato objavljivanje u ovakvim časopisima može veoma negativno da utiče na karijeru mladih istraživača.

Izdavači „predatorskih“ časopisa obično uvlače autore u prevaru time što im obećavaju brzo objavljivanje rada i daju lažne podatke o impakt faktoru časopisa i vrednostima drugih bibliometrijskih indikatora. Informacije o mogućnosti objavljivanja najčešće se dobijaju reklamnim porukama neselektivno poslatim na veći broj adresa elektronske pošte.

 

Preporuke autorima

Autorima se preporučuje da prvo provere da li časopis ima svoj ISSN (International standard serial number, koji jedinstveno određuje svaki časopis), kao i podatke od kada časopis izlazi, koliko brojeva godišnje se izdaje, ko su članovi uredništva i kakva je politika recenziranja primljenih radova. Portal KoBSON (http://www.kobson.nb.rs/kobson.82.html) – servis „EleČas“ (http://www.kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_casopisa.84.html) ili platforma COBISS (http://www.vbs.rs/cobiss/) mogu biti od pomoći za proveravanje ovih podataka. U KoBSON-u je moguće proveriti za svaki ISSN da li je uopšte registrovan kao postojeći, kao i informaciju o izdavaču i početku izlaženja.

 

Additional information

Nastavnici, istraživači, saradnici i studenti kojima je potrebna dodatna konsultacija vezana za nedoumice o časopisu u kojem treba da objave svoj rad, mogu da kontaktiraju bibliotekara u odgovarajućoj biblioteci ustanove u kojoj rade ili studiraju.

Opšta preporuka jeste da, pre nego što se rad pripremi i pošalje nekom časopisu, autor ili autorka treba da se dobro informiše o svim mogućnostima objavljivanja, kao i o tome kako najbolje da predstavi svoje rezultate, jer od toga u velikoj meri zavisi kakva će biti njegova ili njena recepcija u naučnoj zajednici.

 

Upozorenje na falsifikovane internet prezentacije časopisa

Jedan od aktuelnih trendova u domenu prevare u akademskom izdavaštvu jeste izrada falsifikovanih internet prezentacija koje pokušavaju da se predstave kao prezentacije postojećih naučnih časopisa. Osobe koje stoje iza takve falsifikovane prezentacije lažiraju proceduru objavljivanja rada, uz naplatu fiktivnih troškova. Časopisi koji postaju žrtve ovakve otmice identiteta često nemaju izdanje na engleskom jeziku, ili nemaju internet prezentaciju, iako su indeksirani u relevantnim bazama podataka časopisa i poseduju impakt faktor. Neoprezni istraživači se dovode u zabludu, misleći da rukopis predaju renomiranom časopisu, a pritom uplaćuju sredstva falsifikatorima.

en_GBEnglish (UK)