MB University

PhD scholars at MB University

Doktorat nauka je najviši stepen koji se stiče na Univerzitetu МБ u Beogradu. Naučni naziv doktora nauka stiče se odbranom doktorske disertacije koja je rezultat samostalnog i originalnog naučnoistraživačkog rada u jednoj ili više naučnih oblasti.

Na Univerzitetu u Beogradu mogućnost sticanja naučnog naziva doktora nauka postoji od 1905. godine, kada je usvojen Zakon o Univerzitetu, koji propisuje pravo na polaganje doktorskog ispita. Organizovanje doktorskih studija na Univerzitetu МБ u Beogradu počinje 2021. godine.  Zakonom o visokom obrazovanju stvara se okvir za potpunu primenu principa  „Bolonjskog procesa“, doktorske studije su standardni način za sticanje naučnog naziva doktora nauka.

Informacije o doktorima nauka

Informacije o doktorima nauka na Univerzitetu MB u Beogradu i disertacijama koje su odbranili sistematizuje Univerzitetska biblioteka, kao depozitna biblioteka za doktorske disertacije. Ovim informacijama može se pristupiti preko sledeća tri izvora:

– Sistem E-teze, u okviru Digitalnog repozitorijuma Univerziteta MB u Beogradu, u koji se pohranjuju doktorske disertacije od 2021. godine (http://eteze)

– Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu MB u Beogradu (http://uvid)

Spisak doktora nauka za Poslovni i pravni fakultet Univerziteta MB u Beogradu

 

R.br.Prezime, srednje slovo, imeZvanjeDatum izbora

 % radnog vremena u ustanovi

1.Aleksić-Glišović M. MarijanaD08.04.2021.100.00%
2.Bogavac R. MilankaD08.04.2021.100.00%
3.Čekerevac P. ZoranRP08.04.2021100.00%
4.Damnjanović M. AleksandarVP08.04.2021.100.00%
5.Danilović S. NeđoRP08.04.2021.100.00%
6.Dimić A. VioletaD08.04.2021100.00%
7.Gajišin P. VesnaNSJ08.04.2021.100.00%
8.Ivković M. RatkoD08.04.2021.100.00%
9.Ječmenić D. MilanD08.04.2021100.00%
10.Jerotijević Z. DušanD08.04.2021.100.00%
11.Jerotijević B. ZoranRP08.04.2021.100.00%
12.Kilibarda D. GoranRP08.04.2021100.00%
13.Kontić M. LjiljanaVP08.04.2021.100.00%
14.Kostić D. MarijaVP08.04.2021.100.00%
15.Kotlica I. SlobodanRP08.04.2021100.00%
16.Krivokapić Đ. BorisRP08.04.2021.100.00%
17.Lazić B. DraganaD08.04.2021.100.00%
18.Maksimović L. SnežanaD08.04.2021100.00%
19.Manojlović D. SanjaNSJ08.04.2021.100.00%
20.Miladinović-Bogavac N. ŽivankaD08.04.2021.100.00%
21.Milanović M. VesnaRP08.04.2021100.00%
22.Miljković A. LjubomirD08.04.2021.100.00%
23.Mirosavić R. BorivojeD08.04.2021100.00%
24.Nikolić S. DejanD08.04.2021.100.00%
25.Nikolić B. ZoricaRP08.04.2021.100.00%
26.Pešić B. AleksandarVP08.04.2021100.00%
27.Petrović F. AleksandarVP08.04.2021.100.00%
28.Petrović B. BiljanaD08.04.2021.100.00%
29.Petrović Lj. SlobodanD08.04.2021100.00%
30.Regodić B. DušanRP08.04.2021.100.00%
31.Ristić Ž. KristijanVP08.04.2021.100.00%
32.Simić N. MilanRP08.04.2021100.00%
33.Simić V. NatašaVP08.04.2021.100.00%
34.Stamatović Lj. MilanRP08.04.2021.100.00%
35.Stanković M. SanjaRP08.04.2021100.00%
36.Stojanović R. SnežanaRP08.04.2021.100.00%
37.Stojanović S. VladimirRP08.04.2021.100.00%
38.Škunca V. DubravkaVP08.04.2021100.00%
39.Trnavac M. DraganaVP08.04.2021.100.00%
40.Vasić V. BataD08.04.2021.100.00%
41.Vasić B. ČedomirD08.04.2021100.00%
42.Vasilkov V. ZorančoD08.04.2021.100.00%
43.Vuković M. JelenaD08.04.2021.100.00%
44.Vuksan-Delić V. MarijaVP08.04.2021100.00%
 
 
Spisak doktora nauka na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta MB u Beogradu

 

R.br.

Prezime, srednje slovo, ime

Zvanje

Datum izbora

 % radnog vremena u ustanovi

1.Canjar V. IvanD08.04.2021.100.00%
2.Cerović B. AnaVP08.04.2021.100.00%
3.Cvijetinović M. AleksandarVP08.04.2021.100.00%
4.Dolovački E. VasaRP08.04.2021.100.00%
5.Janjić S. DanijelaD08.04.2021.100.00%
6.Jokić D. MomčiloVP08.04.2021.100.00%
7.Kulačić V. MileD08.04.2021.100.00%
8.Martinović D. DamjanD08.04.2021.100.00%
9.Martinović M. DraganRP08.04.2021.100.00%
10.Miletić R. VesnaRP08.04.2021.100.00%
11.Milojević Ž. GordanaNSJ08.04.2021.100.00%
12.Nešić B. MilanD08.04.2021.100.00%
13.Pejdić S. AnaD08.04.2021.100.00%
14.Petrović D. DušanD08.04.2021.100.00%
15.Popadić S. SlavkoD08.04.2021.100.00%
16.Sekulić- Voljanek N. JelenaD08.04.2021.100.00%
17.Sokolovski D. ĐorđeD08.04.2021.100.00%
18.Sokolovski M. IvanaD08.04.2021.100.00%
19.Stanković R. NenadD08.04.2021.100.00%
20.Todorović M. VladimirD08.04.2021.100.00%