MB University

Erazmus + program

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti opštegstručnogvisokog i obrazovanja odraslihmladih i sporta.

Novi Erazmus+ program traje od 2021-2027. godine i predviđeni budžet za ovaj sedmogodišnji period je oko 26 milijardi evra.

https://erasmusplus.rs/wp-content/uploads/2021/12/ErazmusBrosuraDecembar.pdf

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, nadležna je Fondacija Tempus.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

U okviru Ključne akcije 2 programa Erazmus+, nastavlja se aktivno učešće Univerziteta MB u projektima saradnje (Zajednički master programi, Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, Žan Mone, Projekti svesni izazova budućnosti, Partnerstva za saradnju, Partnerstva za saradnju u oblasti sporta i Savezi za inovacije), u skladu sa javnim pozivima Evropske komisije za specifične tipove projekata.