MB University

Bibliografske i citatne baze u Srbiji

Bibliografske i citatne baze služe za sistematsko praćenje naučnih publikacija i citiranost istraživača u akademskoj zajednici. Bibliografske baze sadrže osnovne podatke o naučnoj građi: ime autora, naslov knjige ili članka, godina i mesto izdavanja, itd.

 
Bibliografske i citatne baze u Srbiji

SCIndeks – Srpski citatni indeks

SCIndeks referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Pored naslova i sažetka radova, metapodatke u SCIndeks-u čine i sve citirane reference. Većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

SCIndeks sadrži preko milion referenci iz preko 75 hiljada članaka, od kojih preko 34 hiljade članaka u vidu punog teksta, objavljenih u domaćih časopisima od 2000. godine (u humanističkim disciplinama od 1996. godine, a u društvenim naukama od 1991. godine).

Internet stranica Srpskog citatnog indeksa – SCIndeks

Druge bibliograske i citatne baze u Srbiji:

E-CRIS.SR – Informacioni sistem o istraživačkoj delatnosti u Srbiji

COBISS.SR – Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi

KoBSON – Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabaku

WEB OF KNOWLEDGE

Izdavačka kuća Tomson Rojters (engl. Thomson Reuters) održava bibliografsku i citatnu bazu Web of Knowledge.

Internet stranica bibliografske i citatne baze Web of Knowledge

SCOPUS

Scopus citatna baza osnovana je od strane komercijalne izdavačke kuće Elzevir (engl. Elsevier).

Internet stranica Scopus bibliografska i citatna baza

GOOGLE SCHOLAR

Google Scholar je pretraživač naučne literature u elektronskom obliku koja se nalazi na internetu (publikovana od strane akademskih izdavača, stručnih društava, univerziteta, itd.) ili u repozitorijumima sa otvorenim pristupom. S obzirom na način rada, Google Scholar ne predstavlja klasičnu bibliografsku i citatnu bazu, već pretraživač naučne literature osnovan u okviru kompanije Google.

Internet stranica Google Scholar pretraživača