Repozitorijum (Uvid javnosti)

Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu MB u Beogradu.

1. Doktorand: Jugoslav Vukadinović, Fakultet: Poslovni i pravni fakultet

Dana 03.04.2023. godine u 12.00 časova na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta MB u ulici Teodora Drajzera 27, u amfiteatru broj 4 (poslednji sprat) doktorand Msr Jugoslav Vukadinović će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  ,,Diplomatske privilegije i imuniteti: pojam, razvoj, aktuelni problemi i perspektive,, pred Komisijom: 

  1. prof dr Rodoljub Etinski – predsednik komisije
  2. prof dr Neđo Danilović – član komisije
  3. prof dr Boris Krivokapić, mentor kandidata i ujedno član komisije.
en_GBEnglish (UK)