Univerzitet MB

Univerzitet MB

Centar za razvoj karijere studenata, istraživača i podršku studentima Univerziteta MB​

Dobrodošli na Internet prezentaciju Centra za razvoj karijere studenata, istraživača i podršku studentima. Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i istraživača ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu.

Radionice i predavanja

Poseta studenata Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta MB Narodnoj skupštini Republike Srbije. (Vidi više)

U organizaciji Centra za razvoj karijere Univerziteta MB dana 07.12.2022. godine, studenti Poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta MB posetili su Narodnu skupštinu Republike Srbije.

 

 

Cilj obilaska je upoznavanje studenata sa radom najvišeg zakonodavnog tela, u okviru nastavnog predmeta Državno uređenje.

 

 

Narodna skupština Republike Srbije je jednodomno zakonodavno telo. Čini je 250 narodnih poslanika koji su izabrani tajnim glasanjem po proporcionalnom izbornom sistemu na četvorogodišnji mandat.

 

 

Narodna skupština vrši vrhovnu zakonodavnu vlast. Usvaja i menja Ustav, bira Vladu, imenuje i razrešava sudije Ustavnog suda, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, guvernera Narodne banke Srbije i druge državne funkcionere. Sve odluke se donose većinom glasova narodnih poslanika, osim za promenu Ustava kada je potrebna dvotrećinska većina.

 

 

Studenti su obišli Malu salu, salon Kneza Pavla, bibliotetku, a pratili su i deo skupštinskog zasedanja sa galerije Velike sale Narodne skupštine.

 

 

Tokom posete studente je najavio predsednik narodne skupštine dr Vladimir Orlić. Tokom posete studenti su razgovarali sa narodnim poslanicima koji su iz prve ruke mogli da im ukažu na ulogu i značaj svog rada u predstavljanju interesa svih građana Republike Srbije.

Svoj uspešan rad Centar za razvoj karijere Univerziteta MB je nastavio i organizovanjem gostujućeg predavanje MSc. Dušice Birovljević na temu "Prav(n)a menadžment priča". (Vidi više)
 
Dana 07.12.2022. godine organizovano je predavanje na temu “Prav(n)a menadžment priča” MSc Dušice Birovljević.   
 
 
Msc Birovljević je svojim nadahnutim predavanjem studentima  prezentovala teorijska znanja i prenela praktična iskustva koja je  decenijama sticala radeći u oblasti projekt menadžmenta.
 
 
MSc. Birovljević je ostvarila više od 30 projekata i bavila se ekspertskim radom u oblasti ljudskih resursa  u zemlji i inostranstvu. 
 
 
Studenti Univerziteta MB pokazali su svojom brojnošću i interakcijom veliko interesovanje za ovu temu.
 
Na Univerzitetu MB održana radionica sa temom „Kako ostaviti dobar utisak na razgovoru za posao“. (Vidi više)

Dana 17.05.2022. godine u prostorijama Univerziteta MB, u organizaciji Centra za razvoj karijre, održana je radionica na temu „KAKO OSTAVITI DOBAR UTISAK NA RAZGOVORU ZA POSAO“.

 

 

Radionica je bila otvorena za sve sudente, svih nivoa studija i svih fakulteta koji pripadaju Univerzitetu MB.

Veoma poučno, zanimljivo, sadržajno i korisno predavanje, tačnije radionicu, održali su prof. dr Marija Kostić, prof. dr Momčilo Jokić i prof. dr Slobodan Petrović.

 

 

Prof. dr Marija Kostić govorila je o vizuelnom utisku i tome kako kandidat za određenu poziciju treba da se pojavi na razgovoru za posao. Ukazala je na umerenost u stilu i značaj parole „manje je više“.

 

 

Prof. dr Slobodan Petrović govorio je sa dva različita aspekta – lica koje traži posao i lica koje zapošljava. Posebno je ukazao na stav, samouverenost , svest i samosvest kandidata i istakao da je zajednički interes ono čemu treba da teže kako poslodavac, tako i svi zaposleni.

 

 

Prof. dr Momčilo Jokić govorio je o svojim brojnim profesionalnim iskustvima, situacijama za koje je kasnije uvideo da je pogrešno postupio, strpljenju koje je ključno, a koje svi često zanemarimo  i kroz brojne primere prisutnim studentima ukazao na to koliko je dugoročno važan konstantan rad na sebi.