Univerzitet MB

Univerzitet MB

Centar za razvoj karijere studenata, istraživača i podršku studentima Univerziteta MB​

Dobrodošli na Internet prezentaciju Centra za razvoj karijere studenata, istraživača i podršku studentima. Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i istraživača ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu.

Virtuelni intervju za posao

Šta je Virtuelni intervju za posao

VIRTUELNI INTERVJU ZA POSAO je interaktivni softver za simulaciju intervjua za posao, sa preko 150 najčešćih pitanja poslodavaca. Softver omogućavanja simulaciju i vežbanje razgovora za posao, a na taj način što bolju pripremu mladih za aktivno traženje posla. Istraživanja su pokazala da je jedan od presudnih faktora za dobijanje posla pokazana spremnost i motivacija na samom intervju za posao.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta „MB“  u Beogradu uz pomoć donacija, je putem ovog projekta omogućio svojim studentima i diplomcima da 24 časa dnevno imaju na usluzi softver za vežbanje intervjua za posao. Softver ima i opciju da korisnik snimi svoj odgovor i traži zahtev da ga pregleda karijerni savetnik. Saveti su dostupni kao video i kao tekstovni materijal te je na taj način omogućeno osobama sa oštećenjem sluha i vida da ga koriste. Uskoro će softver biti otvoren za sve zainteresovane građane. 

Sadržaj

Softver sadrži osam grupa pitanja: upoznavanje; edukacija i treninzi; radno iskustvo; veštine i sposobnosti; ličnost, vrednosti, ciljevi; ponašanje i situacije; domaći zadatak i podesan posao. U okviru tih grupa nalazi se po nekoliko pitanja koja korisniku saopštava intervjuer, savet kako da korisnik formuliše svoj odgovor i primeri dobrih odgovora koji mogu da pomognu u osmišljavanju ličnog odgovora korisnika. Softver ima i opciju da korisnik snimi svoj odgovor i traži zahtev da ga pregleda karijerni savetnik.

Uputstvo za korišćenje

Softver sadrži osam grupa pitanja. Nakon što izaberete grupu pitanja, prikazaće vam se lista pitanja poslodavaca koja su u toj grupi. Nakon izabranog pitanja prikazuje se savet kako da odgovorite na to pitanje i jedan ili više primera odgovora na to pitanje. Saveti su dostupni kao video i kao tekstovni materijal. Softver ima i opciju da korisnik snimi svoj odgovor i traži zahtev da ga pregleda karijerni savetnik.