Univerzitet MB

UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA - ŠKOLSKA 2022/2023. GODINA - PRVI UPISNI ROK

Prijem dokumenata za upis studenata u prvom upisnom roku na Poslovni i pravni fakultet i Akademiju klasičnog slikarstva Univerziteta “MB” počinje u ponedeljak 6. juna 2022. godine. Prijemni ispit je 29. i 30.06.2022. godine u 10.00 u Teodora Drajzera br. 27.  Beograd.

Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu na telefon +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 ili mejlom na fpi.menadzment@gmail.com

Tabela 1: Studijski programi

Redni brojLista studijskih programaUkupan broj studenata za upis
1.OAS Informacione tehnologije30
2.OAS Poslovni menadžment90
3.OAS Pravo75
4.OAS Poslovna ekonomija60
5.OAS Klasično slikarstvo20
6.MAS Industrijsko ekonomski menadžment50
7.MAS Informacione tehnologije30
8.MAS Poslovno pravo50
9.MAS Klasično slikarstvo20
10.DAS Napredne informacione tehnologije5
11.DAS Poslovni menadžment8
12.DAS Javno pravo5
13.DAS Klasično slikarstvo3

Za on-lajn prijavu i više informacija posetite:

fpi.menadzment@gmail.com;

sekretarijat@mbuniverzitet.edu.rs;

http://media.mbuniverzitet.edu.rs/2022/03/Konkurs-za-upis-u-akademskoj-2022-2023.godini.pdf;

https://mbuniverzitet.edu.rs/upis/.

Sve informacije u vezi sa upisom na studijske programe koji se izvode na srpskom jeziku možete dobiti na +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 ili na imejl fpi.menadzment@gmail.com.

Kandidati mogu izvršiti predaju dokumenata za upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta “MB”:

 • U Beogradu, Teodora Drajzera br. 27, Beograd, radnim danima od 10-18 časova – šalteri u prizemlju objekta;+381 11 3391-641; fpi.menadzment@gmail.com.
 • U Mladenovcu Kralja Petra I br. 372, 11400 Mladenovac, Srbija +381 11 823 2427; radnim danima od 08-15 časova u Studentskoj službi-prvi sprat; fpi.menadzment@gmail.com.

Za upis je potrebno dostaviti:

 • Original diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (na uvid) i fotokopiju navedenih dokumenata (mora biti overena kopija). Ukoliko dokumenta srednje škole nisu na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku potrebna je i kopija njihovih prevoda od ovlašćenog prevodioca.
 • Kandidat koji je završio srednju školu van teritorije Republike Srbije (izuzetak Republika Srpska) ili je završio stranu školu/program u Republici Srbiji u obavezi je da nostrifikuje diplomu srednje škole u Agenciji za kvalifikacije. Prilikom upisa potrebno je dostaviti Odluku o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave iz Agencije za kvalifikacije, kao i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Ukoliko Odluka o priznavanju prethodno stečene strane školske isprave još uvek nije urađena potrebno je dostaviti potvrdu Agencije za kvalifikacije o započetom postupku i fotokopiju originalne dokumentacije i njenih prevoda.
 • Tri fotografije za indeks dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
 • Ličnu kartu ili fotokopiju lične karte bez čipa. Očitana lična karta sa čipom. Strani državljani dostavljaju kopiju pasoša (strana sa fotografijom i ličnim podacima).
 • Kandidati kojima je potrebna viza prilažu i kopiju strane pasoša sa boravišnom dozvolom (vizom), kao i kopiju prijave boravka koja se dobija u policiji. Za kandidate iz zemalja kojima nije potrebna viza kopira se strana pasoša gde se vidi datum ulaska u Srbiju, a ukoliko se iz Crne Gore / BIH u Srbiju ušlo sa ličnom kartom može se naknadno dostaviti kopija prijave boravka koja se dobija u policiji;
 • Kandidati koji upisuju studije na srpskom jeziku – potvrda da vladaju srpskim jezikom – nivo B2 – ukoliko srednja škola nije završena na srpskom, hrvatskom, crnogorskom ili bosanskom jeziku – može se doneti naknadno, najkasnije do upisa naredne školske godine;
 • Dokaz o uplati prijemnog ispita u iznosu od 5.000 dinara;
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (u iznosu od 200 eura u dinarskoj protivverdnosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate);
 • Za kandidate strane državljane – potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji;
 • Za vukovce – overena kopija Vukove diplome;

Uplata prijemnog ispita – na račun broj: 325-9500600047025-13.

Uplata školarina se uplaćuje na jedan od sledećih brojeva računa: 325-9500600047025-13.

VAŽNO:

Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu “MB” u poziv na broj unosite Vaš matični broj tj. Vaš JMBG. Ukoliko ste strani državljanin i nemate JMBG potrebno je da unesete broj pasoša čiju fotokopiju prilažete.