Univerzitet MB

Prvi stepen - (osnovne) studije - O studijama

Svi studijski programi osnovnih akademskih studija, odnosno prvog stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti na trećoj i četvrtoj godini studija obavljaju praksu u nekoj od kompanija, banki, sudova, instituta, zavoda, kulturnih ustanova i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Završetkom osnovnih akademskih studija na studijskim programima: Poslovni menadžment; Pravo; Informacione tehnologije, i Klasično slikarstvo, studenti stiču akademski naziv diplomirani menadžer, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema (240 ECTS) i stručni naziv likovni umetnik (180 ECTS) sa kvalifikacijama koje osposobljavaju studenta za:

– sticanje visokih znanja u oblasti menadžmenta i biznisa, prava, elektrotehnike i računarstva, kao i umetničkih veština iz oblasti likovnih umetnosti sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja dela iz oblasti studija, koja se zasnivaju na prethodnom obrazovanju i koja su na nivou da omogućavaju korišćenje stručne i umetničke literature, ali istovremeno obuhvataju neke aspekte koji se oslanjaju na ključna znanja i veštine iz oblasti poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;

– primenu svojih znanja i razumevanje struke na način koji ukazuje na profesionalni pristup poslu ili zvanju, sa sposobnostima koje se najčešće iskazuju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem problema unutar poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;

– stručan i analitičan pristup u prikupljanju i tumačenju potrebnih podataka, sa sposobnošću kritičkog stava i tumačenja prikupljenih podataka i likovnih dela;

– objektivno razmišljanje o relevantnim društvenim, naučnim, umetničkim ili etičkim pitanjima u oblasti poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;

– korektno obaveštavanje stručne, umetničke i šire javnosti o svom radu i rezultatima rada u oblastima poslovnog menadžmenta, prava, informacionih tehnologija, i klasičnog slikarstva;

– uspešan nastavak studija na drugom ciklusu obrazovanja.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Uhvatite korak sa vremenom i izaberite pravu budućnost!

Na sajtu upisa prvog ciklusa studija možete dobiti više informacija o studijskim programima i predmetima. Putem ovog sajta, takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet “MB” kliknite ovde.

sr_RSСрпски језик