Univerzitet MB

Drugi stepen (master) studije - O studijama

Svi studijski programi master akademskih studija, odnosno drugog stepena studija na Univerzitetu “MB” su licencirani od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju primenu evropskog sistema prenosa bodova (ECTS).

Nastavni planovi definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i sva dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Studijski programi odgovaraju potrebama poslovnog okruženja, a studenti studija obavljaju praksu i rešavaju u master radu praktične probleme iz kompanija, banaka, sudova, instituta, zavoda, ustanova kulture i drugih organizacija sa kojima Univerzitet “MB” ostvaruje saradnju.

Završetkom master akadenskih studija na studijskim programima: Industrijski i ekonomski menadžment; Informatički menadžment; Informacione tehnologije i sistemi), Poslovno pravo i Klasično slikarstvo student stiče akademski naziv: Master menadžer,  Master pravnik, Master inženjer informacionih tehnologija i sistema (60 ECTS) i stručni naziv Master likovni umetnik (120 ECTS). Kvalifikacije koje označavaju završetak master akademskih studija stiču studenti:

  • koji su pokazali znanje i razumevanje u oblasti menadzmenta i biznisa, prava, elektrotehnike i računarstva, informacionih tehnologija i sistemi, kao i umetničke veštine iz oblasti likovnih umetnosti, koje dopunjuje znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama i predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu znanja;
  • koji su u stanju da primene znanje u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar obrazovno-naučnog odnosno obrazovno-umetničkog polja studija;
  • koji imaju sposobnost da integrišu znanje, rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova;
  • koji su u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenesu znanje i način zaključivanja stručnoj, umetničkoj i široj javnosti;
  • koji poseduju sposobnost da nastave studije na način koji će samostalno izabrati.

Nastava se obavlja u malim grupama, po principu mentorskog sistema, sa posebnim akcentom na analizi slučaja (case study) i povezivanju teorijske nastave sa praksom. Ovakav koncept studijskih programa obezbeđuje studentima različita znanja i veštine savremenog poslovanja i otvara veće mogućnosti pri zapošljavanju.

Uhvatite korak sa vremenom i izaberite pravu budućnost!

Na sajtu upisa drugog ciklusa studija možete dobiti više informacija o studijskim programima i predmetima. Putem ovog sajta, takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet “MB” kliknite ovde.

sr_RSСрпски језик